Danubius University
Home Info Galati Contact
english french romanian
 
Thematics
Participation Conditions
Sections
Lay-out Rules
Conference Programme
Committees
Participants
Transportation And Accommodation
Sponsors
english french romanian


   Lucrări în plen


1. ALEAS ET PERIPETIES DE L'IDEE EUROPEENNE EN MARCHE: QUELLES ANALYSES GEOPOLITIQUES ET GEOSTRATEGIQUES GLOBALES? - Professeur Christian Daudel - Université Jean Monnet - Saint-Etienne France

2. ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ŞTIINŢA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE - Gheorghe Rusnac, dr.hab., prof.univ. Rectorul Universităţii de Stat din Moldova

3. DWELLIN IN THE BOUNDARY TO MEET THE UNFAMILIAR: CONDITIONS FOR AN INTERCULTURAL DIALOGUE - Juan Carlos Gumucio. Ph.D. University of Uppsala, Sweden

4. ÎNVĂŢĂMÎNTUL JURIDIC UNIVERSITAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: DEZVOLTARE ŞI TENDINŢE DE REFORMARE ÎN CONTEXTUL EUROPEAN - Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, Preşedintele Uniunii Juriştilor din Moldova

5. PROBLEME CONTROVERSATE PRIVIND TEHNICA ISTORICĂ ÎN INTERPRETAREA DREPTULUI - Prof. univ. dr. Ioan Humă Universitatea „Danubius”, Galaţi, România

gz.ro gz.ro Valid HTML 4.01 Transitional