Danubius University
Acasă Info Galaţi Contact
english french romanian
 
Lucrări în plen
Condiţii de înscriere şi participare
Secţiuni
Norme de tehnoredactare
Program
Comitete
Participanţi
Transport şi Cazare
Sponsori
english french romanian


   SECŢIUNEA I
ŞTIINŢE JURIDICE

Locul de desfăşurare: Amfiteatrul A1
Moderatori: Prof.univ.dr. Dumitru Macovei
 Conf.univ.dr. Ana Călin
 Conf.univ.dr. Gabriela Lupşan
Secretar: Lect.univ.drd. Angelica Roşu1.PROPUNERI DE PERFECŢIONARE A PROIECTULUI CODULUI CIVIL ROMAN - Prof.univ.dr. Dumitru Macovei Universitatea „Danubius”din Galaţi 2.SIMBOLISTICA SPAŢIO-TEMPORALĂ ÎN MEDIUL PENITENCIAR - Conf.univ.dr. Ana Călin Universitatea Danubius, Galaţi, Crina-Anca Nicolau Psiholog clinician specialist, Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna”

3.METODE TACTICE ŞI TEHNICE DE CERCETARE A INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE - Conf.univ. dr. Ana Călin, Universitatea Danubius, Petruş Dumitru, Judecător Secţia Penală Curtea de Apel Galaţi, Simona Enache Vârlan Judecător Secţia Penală, Tribunalul Galaţi

4.RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL COMUNITAR AL AFACERILOR - Conf. univ. dr. Nistor Valerică, Universitatea „Danubius” din Galaţi

5.APLICAREA DREPTULUI COMUNITAR AL MEDIULUI - Conf.univ.dr. Vasilica Negruţ, Universitatea „Danubius” Galaţi

6.DESCHIDERE ŞI TRANSPARENŢĂ ÎN SPAŢIUL ADMINISTRATIV EUROPEAN - Conf.univ.dr. VASILICA NEGRUŢ, Universitatea „Danubius” Galaţi

7.ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ ÎN REGLEMENTAREA LEGII NR. 187/2003 - Conf. univ. dr. Alexandrina Zaharia, Universitatea „Danubius” Galaţi

8.EUROPENIZAREA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL - Conf.univ.dr. Zaharia Alexandrina, Universitatea „Danubius” Galaţi

9.CÂTEVA ASPECTE PRIVIND DREPTUL MINORILOR CETĂŢENI ROMÂNI DE A CĂLĂTORI ÎN STRĂINĂTATE - Conf. univ. dr. Gabriela Lupşan, Universitatea „Danubius” Galaţi

10.INSTITUTIA INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE - DRAGU CRETU, Judecator – Inalta Curte de Casatie si Justitie

11.TERORISMUL - AMENINŢARE LA ADRESA RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE - Lector. univ. dr. Sarmisegetuza Tulbure, Universitatea „Danubius” Galaţi

12.OCROTIREA PENALĂ A PATRIMONIULUI. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT - Dragu Creţu, Judecător Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

13.CODUL EUROPEAN DE BUNĂ CONDUITĂ ADMINISTRATIVĂ ŞI FENOMENUL ADMINISTRATIV ROMÂNESC - Nicu Alina, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative „Nicolae Titulescu”

14.CONTRACTUL DE ASIGURARE DE VIAŢĂ - Lect. univ. drd. Andy Puşcă, Universitatea „Danubius” din Galaţi

15.PREVIZIUNI DE ORDIN CRIMINOLOGIC ASUPRA EVOLUŢIEI FENOMENULUI INFRACŢIONAL ÎN CARE SUNT IMPLICATE FEMEI - Lector univ. dr. Gianina Anemona Cudriţescu , Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti

16.DREPTURI SPECIFICE RECUNOSCUTE CETĂŢENILOR EUROPENI - Lect.univ.dr. Jana Maftei, Universitatea „Danubius” din Galaţi

17.INTEGRAREA EUROPEANǍ A ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL SECURITǍŢII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE – REALITǍŢI ŞI PERSPECTIVE - Lect.univ.drd. Georgeta Modiga, Universitatea „Danubius” Galaţi

18.PLÂNGEREA PREALABILĂ A PERSOANEI VĂTĂMATE. ASPECTE DE DREPT COMPARAT - Lect.univ.drd. Chirila B.V. Angelica, Universitatea « Danubius » din Galaţi

19.MIJLOACE ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR: REALITĂŢI, PERSPECTIVE ŞI MIZE EUROPENE - Lect.univ.drd. Angelica Roşu, Universitatea „Danubius”, Galaţi

20.MĂSURI LEGISLATIVE ADOPTATE DE COMUNITATEA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL FISCALITĂŢII DIRECTE - Lect .univ. dr. Anişoara Băbălău, Universitatea din Craiova

21.THE JUDICIAL STATUTE OF FOREIGN CITIZENS WHO UNFOLD ECONOMIC ACTIVITIES ON ROMANIA’S TERRITORY ACCORDING TO THE STIPULATIONS OF LAW NO 300 JUNE 28, 2004 - Lecturer dr. Constantin Palade, University ”Petru Maior” of Tîrgu Mureş

22.UNELE ASPECTE ALE PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI - Lect .univ. dr. Adrian Bogdan, Universitatea din Craiova

23.REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ – Asist.univ. Bratu Ionela Aurora-Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti- Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării Brăila

24.PRINCIPII ALE ADMINISTRAŢIEI DESPRINSE DIN TRATATUL INSTITUIND O CONSTITUŢIE PENTRU EUROPA - Asist. univ.drd. Gina Livioara Chiric, Universitatea „Danubius” Galati

25.MOŞTENIREA FUNDAŢIEI GOZSDU - Bogdan Alexandru Chiş, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan CUZA”, Bucureşti

26.ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND OMORUL SĂVÂRŞIT ÎN PUBLIC- Cimpoieru Andreea Marina, consilier juridic Universitatea Constantin Brâncoveanu

27.NOILE REGLEMENTARI PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL LIBEREI CIRCULATII A PERSOANELOR. TRANSPUNEREA DIRECTIVEI PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2004/38/CE DIN 29 APRILIE 2004 - Asist. univ.drd. Gina Livioara Chiric, Universitatea „Danubius” Galaţi

28.CETĂŢENIA EUROPEANĂ, DEPENDENTĂ DE CETĂŢENIA NAŢIONALĂ? - Asist.univ.drd. Iulian Savenco, Universitatea Danubius

29.REPARAREA PAGUBEI MATERIALE SAU A DAUNEI MORALE ÎN CAZUL CONDAMNĂRII PE NEDREPT SAU AL PRIVĂRII ORI RESTRÂNGERII DE LIBERTATE ÎN MOD NELEGAL – Asist. univ. Popescu Gabriela,Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

30.PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANA ŞI ÎN ROMÂNIA - Drd.Troanţă Rebeleş Teodor Dragoş, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Bucureşti

31.MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE – O METODĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ CARE ÎNLOCUIEŞTE EXTRĂDAREA? - Prep. univ. drd. Florentina Puşcă, Universitatea „Danubius” din Galaţi

32.INFLUENŢELE UNIUNII EUROPENE ASUPRA SUVERANITĂŢII JURIDICE A ROMÂNIEI - Masterand Şooş Ana Alina , Universitatea „Danubius” din Galaţi

SECŢIUNEA a II-a
ŞTIINŢE ECONOMICE

Locul de desfăşurare: Amfiteatrul A2
Moderatori: Prof.univ.dr. Victor Romeo Ionescu
Prof.univ.dr. Viorica Puşcaciu
Conf.univ.dr. Neculina Chebac
Secretar: Lect.univ.drd. Carmen Horneţ1.IMPACTUL BUGETULUI UNIUNII EUROPENE – Prof.univ.dr. Victor Romeo Ionescu, Asist.univ.drd. Gabriela Marchis Universitatea „Danubius” Galaţi

2.ANALIZA BUGETULUI UNIUNII EUROPENE ÎN 2006 ŞI PERSPECTIVA ACESTUIA ÎN PERIOADA 2007-2013 – Prof.univ.dr. Victor Romeo Ionescu, Asist.univ.drd. Gabriela Marchis Universitatea „Danubius” Galaţi

3.BUGETUL UNIUNII EUROPENE PENTRU ANUL 2005 ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR COMUNITARE – Prof.univ.dr. Victor Romeo Ionescu, Asist.univ.drd. Gabriela Marchis Universitatea „Danubius” Galaţi

4.BUDGETARY PUBLIC POLICIES ASSOCIATED WITH THE DEMANDS OF THE INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION – Prof.univ.dr. Georgeta Dragomir, Conf.univ.dr. Mariana Trandafir Universitatea „Danubius” Galaţi

5.CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA MODELULUI CENTRU-PERIFERIE DE TIP KRUGMAN – Prof.univ.dr. Viorica Puşcaciu, Prof.univ.dr. Florin Dan, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

6.ELUDAREA UNEI CRITICI A MODELULUI CENTRU-PERIFERIE: REZOLVARE ANALITICĂ – Prof.univ.dr. Viorica Puşcaciu, Prof.univ.dr. Florin Dan, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

7.ANALIZA CONTULUI PROFIT ŞI PIERDERE – Prof.univ.dr. Willi Păvăloaia Universitatea „George Bacovia” Bacău

8.A COMPARATIVE ANALYSIS ON DEMAND OF ICT PROFILES IN EUQuaSIT COUNTRIES – Prof.univ.dr. Viorel Ariton Universitatea „Danubius” Galaţi

9.THEORETIC AND PRACTICAL STATISTICAL PROBLEMS OF COMPARISON BETWEEN COUNTRIES – Prof.asoc.dr. Elisabeta Roşca „Ştefan cel Mare” University Suceava

10.Economic growth and employment in Romania: performance and trends in the context of european integration – Conf.univ.dr. Mariana Trandafir, Prof.univ.dr. Georgeta Dragomir Universitatea „Danubius” Galaţi

11.Applications of the space differental geometry at the study of production functions – Conf.univ.dr. Ioan Cătălin Angelo Universitatea „Danubius” Galaţi

12.Decizia managerială în contextul utilizării informaţiilor financiar-contabile – Conf.univ.dr. Niculina Chebac, Lector univ.dr. Carmen Creţu Universitatea „Danubius” Galaţi

13.ECOTOURISM IN THE BIOSPHERE RESERVATION AT DANUBE DELTA – Conf.univ.dr. Anca Turtureanu Universitatea „Danubius” Galaţi

14.SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA. PARALELĂ ÎNTRE PENSIILE PRIVATE ŞI ASIGURĂRILE ALTERNATIVE LA PENSIA DE STAT – Conf.univ.dr. Sorin Enache Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

15.EVALUAREA RESURSEI UMANE DIN ROMÂNIA PRIN PRISMA DEZVOLTĂRII DURABILE – Conf.univ.dr. Maricica Stoica ASE, Bucureşti

16.POLITICA DE CURS PROMOVATĂ DE BNR ÎN CONTEXT EUROPEAN – Conf.univ.dr. Camelia Vechiu Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

17.ROLUL MANAGEMENTULUI INTERNAŢIONAL ÎN AFACERILE ECONOMIEI EXTERNE – Conf.univ.dr.Liliana Gherman Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

18.CALCULAŢIA ŞI MANAGEMENTUL COSTURILOR ÎN CONTEXTUL ACTUAL – Lector univ.dr. Carmen Creţu, Conf.univ.dr. Neculina Chebac Universitatea „Danubius” Galaţi

19.ROLUL BÂNCILOR ÎN ACTIVITATEA DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ – Lector univ.drd. Constantin Adrian Blănaru Universitatea „Petre Andrei” Iaşi

20.ROMANIAN INTEGRATION IN THE UE and insurances – Lector univ.dr. Gregoriana Carmen Tudoran Universitatea „Petre Andrei” Iaşi

21.UNELE ASPECTE ECONOMICE PRIVIND INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – Lector univ.dr. Roxana Ispas Universitatea din Craiova

22.EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ – Lector univ.dr. Rodica Pripoaie, Lector univ.drd. Carmen Gabriela Horneţ Universitatea „Danubius” Galaţi

23.CONEXIUNI ÎNTRE PUBLICITATE ŞI MARKETING – Lector univ.dr. Coriolan Păunescu Universitatea „Danubius” Galaţi, Drd. Oana Maria Păunescu Agenţia Naţională de Presă Rompres Bucureşti

24.EFICIENŢA ECONOMICĂ ÎN EXPLOATAŢIILE FAMILIALE GĂLĂŢENE – Lector univ.dr. Coriolan Păunescu Universitatea „Danubius” Galaţi

25.IMIGRAREA FENOMEN BENEFIC PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ – Ec. Ana Maria, Lectoruniv.dr. Oana David Universitatea Politehnica Bucureşti

26.REFLECTAREA DESCENTRALIZĂRII FINANCIARE ÎN CONŢINUTUL BUGETELOR LOCALE DIN ROMÂNIA – Lector univ.dr. Marian Gîdiuţă Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

27.ASPECTE PRIVIND OPORTUNITĂŢILE DE DEZVOLTARE A CARIEREI ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE - Lector univ.dr. Maria Madela – Abrudan Universitatea din Oradea, Prep.univ. Bianca Forosigan Universitatea Agora din Oradea, Lector univ.drd. Demian Horia Universitatea din Oradea, Ec. Marius Forosigan Banca Transilvania Oradea

28.ASIGURAREA RESPECTĂRII REGLEMENTĂRILOR VAMALE PRIN INTERMEDIUL DIRECŢIILOR DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL VAMAL DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE A VĂMILOR – Lector univ.drd. Carmen Gabriela Horneţ, Lector univ.dr. Rodica Pripoaie Universitatea „Danubius” Galaţi

29.CORELAŢIA DIMENSIUNII ECONOMICE CU DIMENSIUNEA SOCIALĂ ŞI ECOLOGICĂ A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII – CONDIŢIE DE INTEGRARE EUROPEANĂ – Asist.univ.drd Carmen Codreanu Universitatea „Petre Andrei” Iaşi

30.COMERŢ EXTERIOR ŞI RISCUL RATEI DE SCHIMB – Asist.univ.drd. Mihaela Cosmina Niţă Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

31.IMPECTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA FIRMELOR EXECUTANTE ÎN LOHN, ÎN DOMENIUL CONFECŢIILOR – Asist.univ. Carmen Iancu Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

32.BUSINESS ECOSYSTEMS VS BUSINESS DIGITAL ECOSYSTEMS – Asist.univ.drd. Marinela Lăzărică Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

33.COSTURILE CALITĂŢII – Dr. Paulica Arsenie Universitatea Maritimă Constanţa

34.PROCESUL DE CONSTRUCŢIE EUROPEANĂ ÎN PRIMĂ JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA – Anton Florin Boţa Universitatea din Piteşti

35.CURRENT APPROACHES TO PRAGMATICS. TOWARDS A NEW LINGUISTIC THEORY – Lector univ.drd. Liviu Mihail Marinescu Universitatea „Danubius” Galaţi

36.ADOPTAREA ŞI IMPLEMENTAREA STANDARDELOR EUROPENE DE SECURITATE A INFORMAŢIEI, CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR ON-LINE ALE FIRMELOR DIN ROMÂNIA – Drd.ing. Laura Danilescu Fundaţia ECDL România Galaţi

37.CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA CONTROLULUI FINANCIAR – Constantin Cucoşel Universitatea de Nord Baia Mare

38.AUDITUL PUBLIC INTERN LA NIVELUL INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA – Crina Maria Pelecaci Universitatea de Nord Baia Mare

39.WHY ARE WE NEGOTIATING BUSINESSES AND WHEN ? – Liliana Nicodim „Ovidius” University of Constanta

40.BILANŢUL ÎN VIZIUNEA DIRECTIVEI A IV-A A COMUNITĂŢILOR ECONOMICE EUROPENE – Gabriela-Daniela Olaru, Florin Radu Universitatea „George Bacovia” Bacău

41.ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI A COMPETITIVITĂŢII COMERŢULUI EXTERIOR ROMÂNESC PRIN CASELE DE COMERŢ DIN ROMÂNIA – Ec.drd. Emanuel Ştefan Marinescu Uzinexport S.A. Bucureşti

42.STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE – ÎNTRE REGULI CONTABILE ŞI STANDARDE – Florin Radu, Gabriela-Daniela Olaru Universitatea „George Bacovia” Bacău

SECŢIUNEA a III-a
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ŞI STUDII EUROPENE
Locul de desfăşurare: sala I6
Moderatori: Prof.univ.dr. Constantin Frosin
Conf.univ.dr. Neculai Bobică
Secretar: Lect.univ.dr. Ştefan Gheorghe1.ÎNVĂŢĂMÂNTUL JURIDIC ÎN CONTEXT INTEGRAŢIONIST EUROPEAN - Andrei Smochină, doctor habilitat în ştiinţe juridice, profesor universitar, Chişinău

2.DEUX MOTS SUR UN « MAL » NÉCESSAIRE - Prof. univ.dr. Constantin Frosin, Universitatea « Danubius », Galaţi

3.GLOBALIZARE ŞI EUROPENIZARE - Prof.univ.dr. Dumitru Tiutiuca, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi

4.REPUBLICA MOLDOVA NU POATE RĂMÂNE ÎN AFARA PROCESULUI INTEGRAŢIONIST EUROPEAN - Carolina Smochină, conferenţiar universitar interimar, doctor în drept, ULIM, Republica Moldova

5.BERGSON ŞI RAŢIONALISMUL GERMAN - de N.N.Bobică, Universitatea „Danubius” Galaţi

6.PREOCUPĂRI PRIVIND ORGANIZAREA EUROPEI ÎN GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ: V.A. URECHIA (1834-1901) - Conf.univ.dr. Anişoara Popa, Universitatea „Danubius” Galaţi

7.ASPECTS DE LA TRADUCTION UNIVERSITAIRE EN CONTEXTE PROFESSIONNEL - Vâlcu Angelica, Universitatea « Dunãrea de Jos » din Galaţi

8.ROMENGLISH – A WORTHY EFFORT IN THE EU INTEGRATION? - Senior lecturer Alina Ganea, “Dunãrea de Jos” University of Galaţi

9.COMUNICAREA ON-LINE PRIN INTERMEDIUL BLOG-URILOR (ON-LINE COMMUNICATION THROUGH BLOGS) - Lect. dr. ec. Cristian Morozan, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila

10.GENERATING DISCOURSE THROUGH PATTERNS - Gina Necula, University “Dunarea de Jos” Romania

11.TRATAMENTUL APLICAT PRIZONIERILOR ROMÂNI DIN LAGĂRELE (ALIATE) SOVIETICE - Asist.univ.dr. Gheorghe Stefan, Universitatea Danubius Galati

12.THANATOSUL SAU ISPITA MORŢII ÎN CULTURA EUROPEANĂ: MIHAIL SEBASTIAN ŞI FRANZ KAFKA - Cheşcă Alina Beatrice, Universitatea „Danubius”, Galaţi

13.PRIORITÃŢI ÎN NEGOCIEREA ADERÃRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANÃ - drd. Toma Viorica, Universitatea ,,Danubius’’ din Galaţi

14.GLOBALIZAREA ŞI VIAŢA POLITICĂ - Avocat drd. Gheorghe Popa, Baroul Galaţi

15.EXIGENŢE ALE STATULUI DE DREPT AŞA CUM REIES DIN CONSTITUŢIILE UNOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE - Lect.univ.drd.Verga Crina Mihaela, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”Iaşi

16.NE VA FI MAI BINE DACĂ VOM COMUNICA MAI BINE – Alexandrina Petrea – consilieră de integrare, Direcţia Mass-media şi Comunicare, Ministerul Integrării Europene
gz.ro gz.ro Valid HTML 4.01 Transitional