Danubius University
Acasă Info Galaţi Contact
english french romanian
 
Lucrări în plen
Condiţii de înscriere şi participare
Secţiuni
Norme de tehnoredactare
Program
Comitete
Participanţi
Transport şi Cazare
Sponsori
english french romanian


  

Comunicările vor cuprinde maximum 8 pagini. Ele vor fi transmise în format electronic în vederea publicării şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


• Format A4, scris la 1,5 rânduri, marginea din stânga 3 cm, restul marginilor 2 cm, utilizare Office 97, 2000 sau XP, caractere Times New Roman de 12, normal, justify.

• Titlul comunicării: caractere Times New Roman de 14, bold, centrat.

• Numele şi prenumele autorului şi instituţia de unde provine: caractere Times New Roman de 12, bold şi italic, aliniat la dreapta, distanţat la două rânduri de titlu.

• Rezumatul: redactat în limba franceză sau engleză, 10-12 rânduri, caractere Times New Roman de 12, italic, justify, distanţat la două rânduri de numele autorului.

• Titlurile paragrafelor vor începe la distanţa de 1 Tab (1,2 cm) faţă de setarea din stânga paginii, Times New Roman de 12, bold

• Figurile se numerotează astfel:

Fig. 1 (size 12, centrat, normal)

• Tabele se vor numerota în dreapta sus ca în modelul de mai jos:

Tabelul 1 (size 10 bold)

 

 

 

 

• Trimiterile bibliografice se fac prin inserarea de note de subsol, numerotate automat; textul notelor va fi Times New Roman, size 10, justify, normal, iar titlul lucrării citate va fi scris cu caractere italice.

• Bibliografia: la sfârşitul lucrării, caractere Times New Roman de 10: [1] Autor, titlul (italic), editura, localitatea, anul.

Paginile nu se numerotează! Vor fi acceptate în vederea publicării fie o singură comunicare individuală, fie două comunicări în colaborare.

Limbile oficiale ale sesiunii sunt: română, franceză şi engleză.
Timpul alocat pentru susţinerea unei lucrãri este de 10 minute. Pentru facilitarea expunerii se poate opta pentru: calculator, retroproiector, videoproiector.

Notă: Vor fi publicate doar lucrările care vor respecta întocmai condiţiile de redactare şi termenele stabilite. Se va elibera un certificat de participare în limbile franceză sau engleză, la alegere, pentru lucrările susţinute.
gz.ro gz.ro Valid HTML 4.01 Transitional